Monday, December 22, 2008

Sampung Mga Daliri

Sampung mga daliriKamay at paaDalawang tenga, dalawang mataIlong na maganda!

No comments:

Post a Comment

Custom Search